Maximale Grootte:  50-60cm

Temperatuur: 15°C 22-30°C 35°C

Extra: Deze soort kan enigszins agressief zijn tegen zijn eigen soort of soortgelijke vissen